Skip to main content

Roerdalen roert zich: verslag van een verkennend onderzoek naar burgerparticipatie en burgerinitiatieven in Roerdalen

Datum van publicatie: 23-02-2018

Het onderzoek richt zich op de visie, het beleid en de doelstellingen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en de wijze waarop de gemeente dit heeft georganiseerd. En op de manier waarop inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties burgerparticipatie ervaren.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze zijn de processen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven verlopen en hoe worden deze processen ervaren door burgers aan de ene kant en door gemeentelijke vertegen-woordigers en raadsleden aan de andere kant en waar zitten eventuele verbeterpunten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Maasgouw-Roerdalen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Angelique Hubens
Onderzoek door
Rekenkamer zelf