Skip to main content

Samen naar beter, Dalfsen en intergemeentelijke samenwerking

Datum van publicatie: 25-08-2015

Doel van het onderzoek is dat de gemeenteraad meer grip krijgt op samenwerkingsverbanden.

Centrale onderzoeksvraag

Welke problemen ervaart de raad van Dalfsen in het omgaan van de genoemde samenwerkingsverbanden? Met welke instrumenten (sturings- en controlemogelijkheden) krijgt de raad van Dalfsen meer grip op samenwerkingsverbanden door daarbij zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande (controlerende) processen binnen de gemeente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Dalfsen
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Mirjam Meijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC