Skip to main content

Samen werken voor de inwoners van Montferland

Datum van publicatie: 2020-01-24

In dit onderzoek heeft de focus van de Rekenkamercommissie vooral gelegen op de interactie tussen de raad en college en ambtelijke organisatie. Een goede rolverdeling tussen deze geledingen is randvoorwaardelijk om tot een nog veel wezenlijker samenspel te komen, namelijk tussen gemeente en de inwoners, organisaties en bedrijven van Montferland. Volgens de rekenkamercommissie ligt hier een grote uitdaging voor de gemeente de komende jaren.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe effectief is het samenspel tussen raad en college (en ambtelijke organisatie)?
De centrale onderzoeksvraag wordt door de volgende deelvragen in het onderzoek beantwoord:
1. Welke spelregels zijn vastgelegd voor de interactie tussen raad, college en organisatie en binnen de raad?
2. Hoe wordt hiermee in de praktijk omgegaan en hoe wordt dat beleefd?
3. Hoe is de rolverdeling tussen raad, college en organisatie?
4. Wordt er ook volgens die rolverdeling gehandeld en hoe wordt dat ervaren?
5. Hoe wordt de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad beoordeeld?
6. Hoe verloopt de informatievoorziening tussen raad en college?
7. Hoe is de ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie en hoe wordt dat ervaren?
8. Welke raadsinstrumenten worden wel en welke niet gebruikt?
9. Hoe wordt de praktijk van het vergaderen beoordeeld?
10. Hoe wordt de externe oriëntatie van de raad, het college en de ambtelijke organisatie beoordeeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Montferland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marie-Cécile Heuvelmans
Onderzoek door
Rekenkamer zelf