Skip to main content

Samen werkt door sturing

Datum van publicatie: 22-10-2014

De gemeente Veenendaal participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin Veenendaal deelneemt aan samenwerkingsverbanden en in hoeverre daarbij sprake is van politieke sturing en controle door de gemeenteraad.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin Veenendaal deelneemt aan samenwerkingsverbanden en in hoeverre daarbij sprake is van politieke sturing en controle door de gemeenteraad.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
M.W. Baggerman
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)