Skip to main content

Samenspel raad, college en ambtelijke organisatie

Datum van publicatie: 2024-02-01

De doelen van het onderzoek zijn:
• Inzicht te krijgen in het huidig functioneren van het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie en binnen de raad.
• Bouwstenen aan te reiken voor de verbetering van de interactie tussen raad, college en ambtelijke organisatie en binnen de raad.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag:
“Hoe effectief is het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie binnen de gemeente Oude IJsselstreek.”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Oude IJsselstreek
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Emilia Peters
Onderzoek door
Rekenkamer zelf