Skip to main content

Samenvattende notitie lokale lasten gemeente Sittard-Geleen

Datum van publicatie: 21-06-2016

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

Centrale onderzoeksvraag

De Rekenkamercommissie Sittard-Geleen en Stein heeft de lokale lasten van de Limburgse gemeenten met elkaar en in het bijzonder met die van de gemeenten Sittard-Geleen en Stein vergeleken.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Sittard-Geleen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Thijs Deckers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf