Skip to main content

Saneren is vooruitzien. Onderzoek naar bodemsanering in de provincie Gelderland.

Datum van publicatie: 01-12-2010

De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek gedaan naar de aanpak voor bodemsanering in de provincies Gelderland en Overijssel. Haar conclusie is dat de provincies effectieve keuzes hebben gemaakt voor het realiseren van de prestaties voor de periode 2005-2009. Tegelijkertijd is het echter niet helder of de gemaakte keuzes ook leiden tot het behalen van de doelstellingen in 2015. Daarbij gaat het om de aanpak van de verontreinigde locaties met risico’s voor de volksgezondheid. De provincies hebben toegezegd begin 2011 met een onderbouwde aanpak te komen.

Centrale onderzoeksvraag

Leiden de provinciale keuzes tot effectief bodemsaneringsbeleid en welke leerervaringen kunnen worden opgedaan voor de komende jaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf