Skip to main content

Schaken op twee borden: onderzoek naar het accommodatiebeleid in de gemeente Littenseradiel

Datum van publicatie: 10-05-2016

Gemeente Littenseradiel is een kleine Friese gemeente met een groot aantal dorpskernen, variërend in omvang van enkele tientallen tot ongeveer 2000 inwoners. Logischerwijs heeft dit geleid tot een grote geografische spreiding van publieke voorzieningen. Er is een aantal ontwikkelingen op demografisch, financieel, sociaal, cultureel en economisch gebied dat relevant is voor de toekomst van de accommodaties in deze gemeente. Daarnaast gaat de gemeente per 1 januari 2018 fuseren met drie buurgemeenten. Daarom heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek gedaan naar de uitvoering van het accommodatiebeleid en het financiële beheer van accommodaties dat daar in sterke mate door beïnvloed wordt

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het accommodatiebeleid van de gemeente Littenseradiel uitgevoerd, hoe vindt het financiële beheer door de accommodaties plaats, welke knelpunten doen zich daarbij voor en hoe kunnen deze knelpunten opgelost worden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Littenseradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Gemeente Littenseradiel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)