Skip to main content

Scherper sturen op wegen. Sturing grote wegenprojecten in de provincies Gelderland en Overijssel

Datum van publicatie: 19-02-2008

De Rekenkamer heeft in 2007 onderzocht of de provincies er alles aan doen om een groot provinciaal wegenproject goed te laten verlopen. Uit het onderzoek komt naar voren dat scherper sturen van grote wegenprojecten door de provincies Gelderland en Overijssel noodzakelijk is. Zo duren projecten bijvoorbeeld regelmatig langer dan gepland en is het niet altijd duidelijk of de provincie de belangrijkste knelpunten aanpakt.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze vindt de politiek-bestuurlijke sturing plaats bij grote provinciale wegenprojecten (rolverdeling, besluitvorming, verantwoording en toezicht)?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf