Skip to main content

Schiedam aan de Top

Datum van publicatie: 12-06-2014

Onderzoek naar de winkelleegstand in de binnenstad van Schiedam. Gezocht is naar het moment dat de leegstand problematisch werd en wanneer en hoe de gemeente op de leegstand heeft gereageerd.

Centrale onderzoeksvraag

Is het beleid en de uitvoering van de gemeente Schiedam voor de aanpak van de winkelleegstand in de binnenstad effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)