Skip to main content

Schoon genoeg? Het effect van huishoudelijke ondersteuning in het dagelijks leven van Lelystadse burgers

Datum van publicatie: 05-09-2017

In de periode juli 2016 tot medio 2017 heeft de rekenkamer Lelystad onderzoek gedaan naar
huishoudelijke ondersteuning. Met dit onderzoek wil de rekenkamer Lelystad vaststellen of het beleid
voor huishoudelijke ondersteuning in de dagelijkse praktijk van inwoners de gewenste effecten heeft,
oftewel: of het in voldoende mate bijdraagt aan de zelfredzaamheid van inwoners en mogelijkheden van
Lelystadse inwoners om te participeren in de samenleving. Ook wil de rekenkamer weten of de gemeente
Lelystad voldoende waarborgen heeft en voldoende (keten)regie en toezicht houdt op de huishoudelijke
ondersteuning. De rekenkamer Lelystad wil met dit onderzoek de raad adequaat toerusten op de dialoog
en besluitvorming over huishoudelijke ondersteuning in de raad.

Centrale onderzoeksvraag

Onderzoek naar de uitwerking van het Lelystadse beleid voor huishoudelijke ondersteuning in de dagelijkse praktijk van kwetsbare inwoners. Sluit het beleid wel goed aan bij wat er nodig is om inwoners die dat nodig hebben op verantwoorde wijze langer zelfstandig thuis te laten wonen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Lelystad
Provincie(s)
Flevoland
Onderzoek door
Rekenkamer zelf