Skip to main content

Schuivende panelen

Datum van publicatie: 20-12-2006

Vanwege het grote belang voor de gemeente Den Helder van projecten als het stadshart en Nieuw Den Helder heeft de RKC een onderzoek ingesteld naar de inzet van UNA/ISV-gelden. Dit zij budgetten die via de provincie beschikbaar worden gesteld voor stedelijke vernieuwing

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Den Helder doeltreffend en doelmatig gebruik gemaakt van de beschikbare UNA/ISV-gelden in het gebied Nieuw Den Helder in de periode 2000-2004?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)