Skip to main content

Schulddienstverlening nader bekeken

Datum van publicatie: 14-11-2016

De rekenkamers van Almelo, Borne, Hengelo en Enschede hebben gezamenlijk een onderzoek gedaan naar de schulddienstverlening door (de gemeenschappelijke regeling) Stadsbank Oost-Nederland. Het onderzoek richtte zich op de gemeentes Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal.

Centrale onderzoeksvraag

I. Hoe functioneert de gemeenschappelijke regeling Stadsbank in de specifieke
context van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo en Oldenzaal?
II. In hoeverre worden de financiële weerbaarheid en de eigen kracht van
huishoudens versterkt door het werk van de Stadsbank Oost-Nederland?
III. Hoe wordt invulling gegeven aan de governance van de deelnemende
gemeenten met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Andere onderzoeker
BMC Onderzoek