Skip to main content

Schuldenval

Datum van publicatie: 09-05-2019

De RK beveelt o.a. aan de intake te versterken, beter te registreren en een betere regiefunctie vanuit de wijkteams. De focus ligt op de inwoners met schulden en de drie bij de dienstverlening betrokken partijen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe wordt het schulddienstverleningsbeleid uitgevoerd, worden inwoners bereikt en geholpen en welke succes- en faalfactoren zijn er.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Arnhem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Paul Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Guido Brummelkamp e.a.