Skip to main content

Schuldhulpverlening, hoe de gemeente haar inwoners met schulden helpt.

Datum van publicatie: 06-02-2020

De betrokken schuldhulpverleners, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers hebben hart voor de zaak. De effectiviteit van het is echter nog niet optimaal en de raad krijgt onvoldoende sturings- en verantwoordingsinformatie.

Centrale onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is de raad (en de inwoners) inzicht te geven in de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en om eventueel aanbevelingen te doen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies
Onderzoeksbureau 2
BMC Onderzoek