Skip to main content

Schuldhulpverlening

Datum van publicatie: 2021-09-15

Onderzoek naar de uitvoering van het schuldhulpverleningsbeleid in de afgelopen vijf jaar.

Centrale onderzoeksvraag

“Voldoet het beleid voor schuldhulpverlening aan de wettelijke eisen en voert de gemeente het beleid effectief en efficiënt uit?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Ooststellingwerf
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
CAB