Skip to main content

Second opinion Heroverweging basisschool Brakkenstein

Datum van publicatie: 12-09-2014

Second opinion op de financiële cijfers uit de Heroverweging gemaakt door gemeente en schoolbestuur voor de onderbouwing van de locatiekeuze van de basisschool Brakkenstein.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de cijfers in de Heroverweging juist en volledig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)