Skip to main content

Slank en hoogwaardig: een onderzoek naar de organisatieontwikkeling in de gemeente Hilversum

Datum van publicatie: 30-05-2016

De rekenkamer Hilversum heeft onderzocht wat de reorganisatie van de gemeente Hilversum heeft opgeleverd en komt tot de conclusie dat de bezuinigingsopgave van 77 fte is behaald. Of de gemeente ook beter/hoogwaardiger is gaan functioneren heeft de rekenkamer niet kunnen vaststellen door het ontbreken van een samenhang tussen doelstellingen, maatregelen en resultaat. Ook ontbrak een probleemanalyse waardoor de rekenkamer niet heeft kunnen vaststellen voor welke maatschappelijke problemen het nodig was dat de gemeente hoogwaardiger ging functioneren.

Centrale onderzoeksvraag

Wat heeft het organisatie verandertraject “Slank en hoogwaardig” opgeleverd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Rekenkamer Hilversum in samenwerking met andere deskundigen