Skip to main content

Smart City

Datum van publicatie: 2022-10-20

De rkc heeft laten onderzoeken hoe Zoetermeer slim gebruik maakt van data tbv dienstverlening, wat goed gaat en waar de kansen liggen. ‘Smart City’ staat voor hoogwaardige informatievoorziening door slim gebruik van data door zowel de gemeente, haar inwoners, als bedrijven. De term kan zowel smal als breed worden uitgelegd. Het is goed het verschil te kennen, om spraakverwarring te voorkomen.
De smalle definitie legt de nadruk op datagebruik en toepassingen. In de brede definitie gaat het niet alleen om datagebruik en toepassingen, maar ook om het ontwikkelen van innovatie en de nieuwe vormen van samenwerking die daarvoor nodig zijn. De onderzoeker merkte hierover het volgende op: “Een slimme stad draait niet alleen om technologische innovatie. Om toepassingen daadwerkelijk te implementeren is vaak ook sociale innovatie nodig, omdat burgers en bedrijven de technologie ook moeten omarmen. Daarnaast is ook organisatorische innovatie nodig, want een slimme stad kan niet zonder een slimme gemeente. De gemeente moet nl zelf gebruik maken van de data die in de stad worden verzameld, plus moet regie en coördinatie bieden bij de ontwikkeling van de slimme stad.”
De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken, is dat er in Zoetermeer veel (kleinschalige) ‘slimme’ projecten zijn, vooral op het gebied van openbare ruimte. Hoewel niet altijd even zichtbaar, gebeurt er heel veel. Overkoepelend beleid ontbreekt echter.

Centrale onderzoeksvraag

Evalueer het Smart City-beleid: op welke wijze maakt de gemeente Zoetermeer slim gebruik van data t.b.v. de dienstverlening, wat gaat daarin goed en waar liggen de kansen. Daarbij is een set van onderzoeksvragen geformuleerd die zowel het beleid inzake Smart City raken, als de uitvoering ervan.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Red Plume Consultancy