Skip to main content

Social return on investment

Datum van publicatie: 2021-10-28

Social return (SROI) betekent dat gemeenten bij een inkoopopdracht als voorwaarde stellen dat opdrachtnemers ook bijdragen aan sociale doelstellingen. Het gaat dan meestal om het vergroten van de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het creëren van werk- of stageplekken. Zaanstad maakte in 2019 voor € 3,4 miljoen aan SROI-afspraken met opdrachtnemers. Het doel is dat de gemeente 100% van deze afspraken realiseert.

In Social return on investment onderzoeken we hoe de gemeente Zaanstad social return toepast: hoe heeft de gemeente Zaanstad SROI in de organisatie een plek gegeven en leidt dat tot het benutten van de kansen die social return kunnen bieden? Welke concrete resultaten worden ermee behaald en leidt dat tot het realiseren van de doelen van de gemeente? Ook onderzoeken we hoe opdrachtnemers tegenover de social returnverplichting staan. En in hoeverre zij tevreden zijn over de informatievoorziening en ondersteuning van de gemeente bij het maken en uitvoeren van de afspraken.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de SROI-aanpak van de gemeente Zaanstad adequaat georganiseerd en is er voldoende inzicht in de doeltreffendheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Romeo Droog
Onderzoek door
Rekenkamer zelf