Skip to main content

Soester jeugd geholpen?

Datum van publicatie: 2021-12-22

Soest presteert op kengetallen beter dan het landelijke en regionale gemiddelde op het gebied van jeugdzorg. Er zijn geen signalen dat de kwaliteit van de jeugdzorg ondermaats is. Belangrijkste knelpunt voor de korte tot middellange termijn blijft de financiële beheersbaarheid van de jeugdzorg en de grip op externe verwijzers, waarbij kwalitatief goede jeugdzorg het uitgangspunt blijft. Het meten van effecten van beleid is echter onder de maat waardoor er geen goed zicht is op de ontwikkelingen in het sociaal domein. De gemeente Soest kent een gedateerd beleid met doelen die een sterk open-einde karakter kennen. Op basis van de kengetallen en monitorinformatie die beschikbaar zijn concluderen wij dat Soest (nog) niet alle doelen bereikt. Uit de cliëntervaringsonderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de jongeren en/of hun ouders/verzorgers tevreden is over de ondersteuning die zij ontvingen. Een analyse van de wachtlijsten van een aantal grotere zorgorganisaties maakt duidelijk dat de gemiddelde wachttijd in Soest korter is dan elders. Aanbevolen wordt om een:
– een nieuwe Strategische Agenda vast te stellen;
– duidelijke kaders te bepalen o.a. bepaal wat maatschappelijk gezien gewenst is;
– te bepalen wat de raad nodig heeft om de controlerende functie uit te kunnen oefenen.

Centrale onderzoeksvraag

1. Bereikt de gemeente Soest de gestelde doelen op het gebied van jeugdzorg op een effectieve en efficiënte wijze?
2. Krijgen jeugdigen de juiste zorg, tijdig, als gevolg van het gevoerde gemeentelijke beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Heleen Kuijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research