Skip to main content

Sport, geld en de stad

Datum van publicatie: 01-09-2015

Onderzoek naar de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente Nijmegen. Er is gekeken naar directe en indirecte subsidies (indirecte subsidies: niet gedekte kosten van gemeentelijke sportaccommodaties).

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ziet de financiële ondersteuning van sportverenigingen door de gemeente Nijmegen eruit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)