Skip to main content

Stiekem: een onderzoek naar de praktijk van geheimhouding en in beslotenheid vergaderen bij de gemeente Ede

Datum van publicatie: 01-06-2016

Openbaarheid van informatie en transparantie bij besluitvorming staan centraal in dit onderzoek. In dit rapport wordt inzichtelijk gemaakt hoe de gemeente Ede omgaat met geheimhouding en of de wettelijke procedures hierbij worden gevolgd.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe gaat de raad c.q. het college in de praktijk om met het opleggen, bekrachtigen en opheffen van geheimhouding en het in beslotenheid vergaderen? En worden hierbij de wettelijke kaders, de procedurele regels en het beleid, dat de gemeente omtrent geheimhouding en het in beslotenheid vergaderen heeft geformuleerd, nageleefd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf