Skip to main content

Stiltegebieden in de randstedelijke provincies

Datum van publicatie: 28-10-2016

De provincie bepaalt de regels en het beleid voor stiltegebieden. De ene provincie is hierbij meer gericht op het beschermen van de stilte en de andere meer op het beleven van de stilte. In 2011 deed het IPO een oproep aan de provincies om de kwaliteit van stiltegebieden te versterken en meer te benutten. Nu, 5 jaar later, laat de Randstedelijke Rekenkamer op een speciale website (www.stiltegebiedeninderandstad.nl) zien hoe het er op dit moment (oktober 2016) voor staat met de Randstedelijke stiltegebieden en het beleid. Met aanbevelingen aan Provinciale Staten.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze hebben de Randstedelijke provincies de afgelopen vijf jaar invulling gegeven aan het stiltegebiedenbeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Randstedelijke Rekenkamer