Skip to main content

Stroomversnelling

Datum van publicatie: 2022-06-17

Commissie Balkenende
In oktober 2015 besluit de Tweede Kamer dat Zeeland een commissie nodig heeft voor behoud van de werkgelegenheid en het creëren van nieuwe banen in de provincie. De ‘Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid’ komt onder leiding te staan van oud-premier en ‘Zeeuw’ Jan Peter Balkenende. De Zeeuwse economie krijgt in de jaren daarvoor veel harde klappen. Zo zijn honderden banen verloren gegaan door faillissementen van Zalco en Thermphos, de sluiting van Philip Morris en bezuinigingen in de zorg. Ook door de splitsing van energiebedrijf Delta zijn honderden Zeeuwse banen verdwenen. Aan de instelling van de commissie is uitgebreid lobbywerk vanuit de Zeeuwse overheden, organisaties en bedrijfsleven voorafgegaan. De commissie moet de kansen en bedreigingen voor de Zeeuwse economie op een rij zetten. En de commissie moet onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de structuur van de Zeeuwse economie te versterken.
De Rekenkamer wil nagaan of de adviezen van de commissie Balkenende zijn opgevolgd en of dit al tot resultaten heeft geleid.
Conclusies en aanbevelingen
De hoofdconclusie is dat opvolging van de adviezen van de commissie Zeeland daadwerkelijk in stroomversnelling brachten.

Om in deze stroomversnelling te blijven, het voor Zeeland van belang de regionale samenwerking verder te continueren en te verbeteren en daarbij actief in te zetten op het naar Zeeland halen van Rijksgelden. Op dit terrein worden aan PS twee aanbevelingen gedaan.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de adviezen van de Commissie Balkenende overgenomen en heeft de uitvoering ervan ertoe geleid dat Zeeland in (een) stroomversnelling is gekomen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zeeland (Provincie)
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
Christianne Janse
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Doorakkers Advies