Skip to main content

Sturen en Verantwoorden

Datum van publicatie: 24-01-2013

Het onderzoek betreft de informatie die nodig is voor een doeltreffende uitvoering van het re-integratiebeleid en de WSW. Het kader daarvoor wordt gevormd door de organisatie van de re-integratie en de WSW en de daaruit voortvloeiende sturings- en verantwoordingsrelaties. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentstudie en interviews. De documentstudie betrof beleidsstukken op het gebied van re-integratie en de wijze waarop de uitvoering van de WSW is georganiseerd. Het re-integratie- en WSW-beleid brengt voor de gemeente in toenemende mate grote financiële risico’s met zich mee. Ook het maatschappelijk belang is groot.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet de opzet en werking van het managementinformatiesysteem aan de eisen die hieraan gesteld moeten worden voor het doeltreffend uitvoeren van het re-integratiebeleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neerijnen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
J.M. van Neerbos
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)