Skip to main content

Sturen op samenwerking

Datum van publicatie: 08-02-2018

De Woensdrechtse RKC doet aanbevelingen aan de raad over “Sturen op samenwerken”. De brief is vooral een handreiking naar de nieuwe raad om deze te helpen keuzes te maken over de betrokkenheid van de raad bij samenwerkingsverbanden.

Centrale onderzoeksvraag

De Woensdrechtse RKC doet aanbevelingen aan de raad over “Sturen op samenwerken”. De brief is vooral een handreiking naar de nieuwe raad om deze te helpen keuzes te maken over de betrokkenheid van de raad bij samenwerkingsverbanden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Woensdrecht
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Marius Bakx
Onderzoek door
Rekenkamer zelf