Skip to main content

Sturen op samenwerkingsrelaties

Datum van publicatie: 21-03-2013

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de diverse samenwerkingsrelaties van de gemeente. In kaart is gebracht
in welke vormen samengewerkt kan worden en de wijzen waarop de raad in deze samenwerking kan sturen. Doel van het onderzoek was een handreiking voor de raad op te stellen over de sturing op samenwerkingsrelaties.

Centrale onderzoeksvraag

Welke politiek‐bestuurlijke instrumenten heeft de gemeente, en dan in het bijzonder de gemeenteraad, in samenwerkingsrelaties waarin ze een bestuurlijk, beleidsmatig en/of financieel belang heeft?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Esther Annema
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)