Skip to main content

Sturen op verkeersveiligheid. Onderzoek naar de verkeersveiligheid in de stad

Datum van publicatie: 2006-11-10

De rekenkamercommissie heeft onderzocht op welke manier het Haagse gemeentebestuur eraan werkt om de veiligheid in het stedelijk verkeer te vergroten.

De aanleiding voor de keuze van dit onderwerp is gelegen in het feit, dat de verkeersveiligheid in de stad tot de top Vijf van klachten en wensen van Haagse burgers hoort. De rekenkamercommissie wil met haar onderzoekkeuze aansluiten bij de klachten en wensen die leven onder inwoners van Den Haag.

Centrale onderzoeksvraag

  1. Wat wil het gemeentebestuur bereiken bij het veiliger maken van het verkeer?
  2. Hoe heeft het gemeentebestuur het verkeer veiliger geprobeerd te maken?
  3. Is het het gemeentebestuur gelukt om het verkeer veiliger te maken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf