Skip to main content

Sturen op zorg: informatievoorziening Wmo en Jeugdhulp aan de gemeenteraad

Datum van publicatie: 05-04-2017

De gemeenteraad beschikt niet of nauwelijks over bruikbare informatie om te kunnen (bij)sturen op de realisatie van de doelen voor de nieuwe Wmo en Jeugdhulp. Hij heeft deze niet ontvangen van het college, en hij heeft hier zelf ook niet om gevraagd. De relatief beperkte informatie die de raad wel van het college ontving, heeft hij steeds voor kennisgeving aangenomen. Geen van die documenten is besproken tussen de raad en het college. Om in de nabije toekomst wel over de benodigde verantwoordingsinformatie te kunnen beschikken zijn flinke inspanningen nodig van het college en de raad.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre geven de (toekomstige) metingen de informatie die de gemeenteraad nodig heeft om te kunnen sturen op de realisatie van de doelen voor de nieuwe Wmo en Jeugdhulp? En als er nog ‘witte vlekken’ zijn, welke vragen dient de gemeenteraad dan aan het college te stellen om die ingevuld te krijgen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)