Skip to main content

Sturing en toezicht op Gemeenschappelijke Regelingen

Datum van publicatie: 05-11-2014

De Rekenkamer heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de kaders van gemeenschappelijke regelingen waarbij de provincie Overijssel betrokken. In het bijzonder hebben we gekeken naar het ADT en RBT. De verkenning biedt inzicht in de keuzemogelijkheden van de Provinciale Staten bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling.

Centrale onderzoeksvraag

Welke (afwegings)kaders hanteert de provincie voor de gemeenschappelijke regelingen waarbij zij betrokken is en hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Heleen Versluijs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)