Skip to main content

Subsidiebeleid Bossche culturele sector

Datum van publicatie: 31 januari 2022

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar het subsidiebeleid in de Bossche culturele sector. De vraag was of de subsidiesystematiek bijdraagt aan het bereiken van de beleidsdoelen in de culturele sector. En hoe de raad hierop kan controleren. De conclusie is dat er geen duidelijk beeld is van de samenhang tussen de doelen van het cultuurbeleid en de resultaten. Het is niet duidelijk welke bijdrage cultuursubsidies leveren aan welke doelen van het cultuurbeleid. De Rekenkamercommissie beveelt onder meer aan om een uitvoeringsprogramma op te stellen.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke manier leveren de activiteiten van de ontvangers van cultuursubsidies een bijdrage aan de beoogde doelstellingen van het cultuurbeleid en hoe wordt dat verantwoord?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door