Skip to main content

Subsidiebeleid, Voor wat Hoort wat?

Datum van publicatie: 05-09-2018

De naleving van het subsidiebeleid is op hoofdlijnen rechtmatig. De relatie tussen de subsidies en het te bereiken resultaat is echter onduidelijk, waardoor de doelmatigheid en de doeltreffendheid niet inzichtelijk zijn.

Centrale onderzoeksvraag

Is de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Hoorn rechtmatig, doelmatig en doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies