Skip to main content

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport – gemeente Amsterdam

Datum van publicatie: 5-9-2019

Buiten- en watersportverenigingen kunnen een subsidie krijgen van de gemeente. Centraal in dit onderzoek staat de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden besteed.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is door de gemeente een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige besteding van subsidies voor buitensportverenigings-accommodaties geborgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf