Skip to main content

Subsidies cultuurpromotie

Datum van publicatie: 2018-02-01

Onderzoek van de rekenkamercommissie Opsterland naar het effect van de beleidswijziging voor subsidies cultuurpromotie

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de overgang van structurele naar incidentele subsidies geleid tot de met het beleid gewenste grotere maatschappelijke effecten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Opsterland
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Jellie Rijpma
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Domenie Doelgericht Onderzoek