Skip to main content

Subsidies diversiteit

Datum van publicatie: 18-02-2016

De gemeente besteedt in totaal € 720 miljoen aan subsidies. Zowel de gemeenteraad als het college willen subsidies efficiënter en meer doeltreffend besteden. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de gemeente een doeltreffende besteding van subsidies voor diversiteit waarborgt.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre waarborgt de gemeente een doeltreffende besteding van subsidies voor diversiteit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf