Skip to main content

Subsidies onder de loep

Datum van publicatie: 30-05-2011

Met subsidiering zijn omvangrijke bedragen gemoeid. Met dit onderzoek is nagegaan hoe de subsidies worden besteed en wat ermee wordt bereikt.

Centrale onderzoeksvraag

Leveren de subsidies op wat de gemeente heeft bedoeld als het gaat om het leveren van diensten aan de inwoners?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)