Skip to main content

Subsidies vergaren, op kosten besparen?

Datum van publicatie: 14-11-2019

De gemeente Enschede heeft een subsidiebureau, dat zich (succesvol) bezig houdt met het vergaderen van subsidies. De cofinanciering en mate waarin subsidies doelmatig en doeltreffend worden besteed zijn voor de raad onvoldoende inzichtelijk.

Centrale onderzoeksvraag

Oftewel, in hoeverre dragen de ontvangen subsidies bij aan de doelstellingen van het beleid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies