Skip to main content

Taakstellend bouwen -een hele opgave-

Datum van publicatie: 06-07-2012

Het woonbeleid van de gemeente Deventer omvat expliciete doelen ten aanzien van de productie van het aantal goedkope woningen. Volgens de Rekenkamercommissie is het voor de gemeenteraad, zeker vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt, van belang om te weten of de taakstelling die (jaarlijks) geldt voor het bouwen van goedkope woningen wordt gerealiseerd. Met het onderzoek wil de RKC meer duidelijkheid verschaffen over de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en sturingsmogelijkheden van de raad op dit onderwerp.
Het onderzoek is gefaseerd uitgevoerd. Eerst is onderzocht of de taakstelling is gerealiseerd. Toen dat niet het geval bleek te zijn is onderzocht wat de oorzaken daarvoor zijn.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre heeft het door de gemeente Deventer in de periode 2002-2010 gevoerde beleid ertoe geleid dat de taakstelling met betrekking tot realisatie van goedkope woningen is behaald?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Deventer
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Hans Nijkamp
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)