Skip to main content

Tafelzilver

Datum van publicatie: 11-02-2020

De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de verkoop van
snippergroen en van gebouwen en gronden in het bezit van de gemeente, ook wel genoemd de verkoop van tafelzilver.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de financiële resultaten van de verkoop van “tafelzilver” in de jaren 2013 tot en met 2017 en hoe ziet het proces eruit waarmee deze tot stand kwamen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Marielle Teijema
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Twynstra Gudde