Skip to main content

Targets tellen

Datum van publicatie: 2023-02-08

Naar goede Rotterdamse gewoonte heeft het nieuwe college van burgemeester en wethouders haar politieke ambities vertaald naar vijftien collegetargets. De Rekenkamer Rotterdam heeft onderzocht in hoeverre deze doelstellingen bruikbaar zijn om jaarlijks verantwoording over af te leggen aan de gemeenteraad. Zeven van de vijftien targets moeten worden aangepast, concludeert de rekenkamer in haar rapport ‘Targets tellen’.

Centrale onderzoeksvraag

Met dit onderzoek beoogt de rekenkamer vast te stellen of de collegetargets voldoen aan de technische normen zoals geformuleerd in het normenkader. De normen hebben betrekking op de volgende onderdelen: doelformulering, nulmeting, controleerbaarheid en of de inspanningen om de doelstellingen te bereiken zijn bereikt.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Yiman Fung
Onderzoek door
Rekenkamer zelf