Skip to main content

Tel uit je winst. Onderzoek naar de kwaliteit van het economisch beleid

Datum van publicatie: 2019-04-18

De gemeenteraad van Den Haag heeft geen goed zicht op de kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van de € 65 mln. die de raad jaarlijks beschikbaar stelt voor het economisch beleid. Dit concludeert de Rekenkamer Den Haag in haar onderzoek ‘Tel uit je winst’. De oorzaak ligt volgens de rekenkamer in het ontbreken van door de raad vastgesteld beleid waarin een duidelijke structuur in doelen, beleidsinstrumenten en middelen en een goede onderbouwing van de inzet van instrumenten is aangebracht.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het economisch beleid zoals uiteengezet in de strategische lijnen Stedelijke economie en Kenniseconomie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Den Haag
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Coen Eisma
Onderzoek door
Rekenkamer zelf