Skip to main content

Terugblik bedrijventerreinen en bodemsaneringen Drenthe

Datum van publicatie: 11-11-2015

Provincie Drenthe krijgt nog onvoldoende vat op het overaanbod aan bedrijventerrein. Wel heeft de provincie gezorgd voor een voortvarende aanpak van ernstig verontreinigde bodems met risico’s voor de volksgezondheid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre hebben de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer op het gebied van bedrijventerreinen en duurzaam ruimtegebruik en bodemsanering bij de drie Noordelijke provincies geleid tot wijzigingen in het beleid en de uitvoeringspraktijk
en op welke wijze zijn PS hiervan op de hoogte gesteld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf