Skip to main content

Terugblik subsidies platteland en toerisme

Datum van publicatie: 24-09-2014

Dit rapport betreft het terugblikonderzoek naar plattelandssubsidies en toerisme en recreatie. Beide onderzoeken gaan in beginsel over subsidieverlening met als doel de regionale economie te versterken. Dit is voor de Noordelijke Rekenkamer reden geweest om hen samen in één terugblikonderzoek op te nemen. In een terugblikonderzoek wordt nagegaan op welke wijze de provincie is omgegaan met de conclusies en aanbevelingen uit eerdere rekenkameronderzoeken, in hoeverre de aanbevelingen zijn geïmplementeerd en of dit heeft geleid tot verbeteringen in de uitvoering. Dit wordt ook wel de doorwerking genoemd. Het onderzoek heeft het karakter van een quickscan.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre hebben de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer op het gebied van recreatie en toerisme en sociaal-economische vitalisering van het platteland geleid tot veranderingen in het beleid en de uitvoering daarvan door de provincie Drenthe en welke factoren kunnen deze veranderingen of het ontbreken van enige beleidsaanpassing verklaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf