Skip to main content

Terugblikonderzoek: Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid

Datum van publicatie: 2023-07-10

De Noordelijke Rekenkamer blikte terug op het onderzoek ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’ uit 2020. Destijds deed zij acht aanbevelingen over het duurzame landbouwbeleid, de monitoring en subsidiepraktijk en de informatiebehoefte van Provinciale Staten. Die namen alle aanbevelingen over. Anno 2023 blijkt dat deze aanbevelingen beperkt tot (zeer) gering doorwerken in het huidige landbouwbeleid van Drenthe, Fryslân en Groningen. De enige (van de acht) aanbevelingen die gericht was aan Provinciale Staten – over hun informatiebehoefte – werkt wel door. De situatie verschilt per provincie.
Naast de oorspronkelijke aanbevelingen die van kracht blijven, beveelt de rekenkamer Gedeputeerde Staten in het bijzonder aan om constructieve en doelgerichte samenwerkingsverbanden te organiseren die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen voor duurzame landbouw. Tevens beveelt de rekenkamer Gedeputeerde Staten aan om te analyseren welke beleidsinstrumenten het meest geschikt zijn om bepaalde duurzaamheidsdoelen in de landbouw te bereiken.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre werken de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid’ door?
1. Wat heeft de provincie met de overgenomen aanbevelingen gedaan en waar blijkt dit uit? In hoeverre strookt dit met de oorspronkelijke strekking van de aanbeveling?
2. In hoeverre heeft het rekenkameronderzoek tijdens de uitvoering ervan al geleid tot verbeteracties van Gedeputeerde Staten of ambtelijke dienst?
3. Zijn er als gevolg van het rekenkameronderzoek veranderingen opgetreden in visie, beleid en/of de uitvoering en in hoeverre is daarover gedebatteerd in de Staten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf