Skip to main content

Thuis in cijfers – onderzoek naar woonbeleid gemeente Rotterdam

Datum van publicatie: 2022-09-09

Betere cijfers nodig voor Rotterdams woonbeleid

Sinds 2015 is de Woonvisie Rotterdam de leidraad voor het Rotterdamse woonbeleid. Daarin geeft de gemeente voor de periode tot 2030 onder andere aan hoeveel huizen er in elke prijsklasse zouden moeten zijn en welke afspraken zij wil maken met woningcorporaties, andere verhuurders en bouwers. Vandaag publiceert de Rekenkamer Rotterdam het rapport “Thuis in cijfers” over de Rotterdamse woonvisie. Een belangrijke conclusie is dat de gemeente haar beleid onderbouwde met wankele cijfers.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre en op welke manier heeft de Woonvisie koers naar 2030, agenda 2020, en het addendum daarop, tot nu toegeleid tot een woningvoorraad die meer aansluit bij de behoefte van de Rotterdammers?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Eva Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf