Skip to main content

Tijden

Datum van publicatie: 2023-05-12

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft vraag en aanbod van woningen in verschillende prijssegmenten niet goed in beeld. Daardoor kan de gemeenteraad niet goed bijsturen. Ook maakt de gemeente maar beperkt gebruik van de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het soort woningen dat gebouwd wordt. De afgelopen tien jaar werd het aantal sociale corporatiewoningen in Capelle verkleind, terwijl de vraag juist steeg. Daardoor is er nu waarschijnlijk een tekort ontstaan, concludeert de rekenkamer Capelle aan den IJssel in haar rapport ‘Tijden van transformatie’.

Een aantal definities, zoals ‘middeldure huur’ en waar de grens ligt tussen midden- en hoge inkomens, ontbrak in het Capelse woonbeleid. Daardoor had de gemeente onvoldoende informatie om te beoordelen of het aanbod wel aansloot bij de vraag. Daar kwam nog bij dat cijfers over met name particuliere sociale huurwoningen onbetrouwbaar bleken. Ook stelde de rekenkamer vast dat de gemeentelijke cijfers over nieuwbouwwoningen een andere indeling in prijsklassen gebruikte dan de woonvisies. Bovendien verschoof deze indeling nogal eens, waardoor vergelijken onmogelijk werd.

minder sociale woningen
Van 2013 tot 2022 zette de gemeente in op minder sociale huurwoningen en sinds 2019 ontbrak de cijfermatige onderbouwing hiervoor. De gemeenteraad werd toen niet goed op de hoogte gehouden en kon daardoor niet goed beoordelen of er inderdaad genoeg sociale woningen waren. Volgens de rekenkamer is het aannemelijk dat er ondert

Centrale onderzoeksvraag

Hoe en in welke mate leidt het woonbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel tot een betere
aansluiting tussen vraag en aanbod op de Capelse woningmarkt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Capelle aan den IJssel
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Eva Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf