Skip to main content

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Datum van publicatie: 15-10-2019

De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen Ambulante ondersteuning en Dagbesteding. Met dit onderzoek geeft de rekenkamer inzicht in de gemaakte keuzes bij de inrichting van de toegang.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente zicht op de toegang tot de ambulante ondersteuning en dagbesteding en weet ze problemen, die hierin spelen, te verhelpen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf