Skip to main content

Toegang tot de Wmo Rekenkameronderzoek vanuit cliëntperspectief

Datum van publicatie: 16-12-2019

Conclusies in steekwoorden: De organisatie van de toegang tot de Wmo is in opzet goed, maar beperkt bekend bij inwoners. Door knelpunten in de uitvoering staat de toegang onder druk; ook zijn er risico’s voor de rechtszekerheid van cliënten.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de toegang tot de Wmo in Nijmegen georganiseerd, hoe wordt die door cliënten ervaren en in hoeverre wordt voldaan aan de wettelijke en beleidsmatige uitgangspunten

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
ZorgfocuZ