Skip to main content

Toegang tot voorzieningen in de Wmo

Datum van publicatie: 15-11-2018

In het rapport ‘Toegang tot de voorzieningen in de Wmo’ is onderzocht hoe cliënten het proces ervaren vanaf het eerste contactmoment tussen de cliënt en de gemeente tot en met de beslissing van de gemeente.

WVOLV: Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is de toegang tot de voorzieningen in de Wmo in de vier gemeenten geregeld, hoe wordt deze toegang door de cliënten ervaren en in hoeverre voldoet de toegang van de Wmo aan de wettelijke en beleidsmatige vereisten en uitgangspunten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Rini Teunissen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Zorgfocuz